• Heilsoldaten en adherent korps Kampen

Heilsoldaten en adherent korps KampenZondag 27 maart werden er 2 heilssoldaten ingezegend en 1 adherent-lid bevestigd in korps Kampen. Dit geweldige feest werd door 171 mensen meebeleefd. In de samenkomst zong Rainbow twee mooie liederen. Ook een gelegenheidskoor van het Lydiahuis "Winde"  zong een mooi lied en droeg dit op aan Geertruida Wensink. Een van haar dochters liet ook een lied ten gehore brengen om haar waardering voor haar (en alle) moeder(s) uit te spreken. Daniel en Geertruida gaven nog een bemoedigende getuigenis. Korpsenvoy Fikse sprak vanuit de Bijbel over de 12 verspieders die het Beloofde land verkenden. Twee van hen waren moedig, terwijl de andere 10 het geloofsvertrouwen van het volk beschadigden. Na de samenkomst feliciteerden familie en vrienden de nieuwe korpsleden.

Klik hier voor meer foto's


Kampen
Bovennieuwstraat 33-35
8261 HA Kampen
Samenkomsten:
Jan Ligthartstraat 1

T (038) 3312652
Banknr. NL24RABO 0153 9022 48
t.n.v. Leger des Heils Kampen
Officieren: 038-3332171